Čeština Deutsch |
Sídlo PROSTŘEDNÍ BEČVA + 420 571 643 276
Pobočka VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ + 420 571 610 109
Prášková lakovna VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ + 420 777 077 085

Katalog rizik

Informujeme vás o rizicích, která vznikají v rámci naši činnosti. Všechny osoby, které se pohybuji v našich prostorách, jsou povinny dodržovat námi přijaté opatřeni k ochraně před působením těchto rizik. V rámci této písemné dohody jsme pověřený zaměstnavatel, který koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištěni, jak vyplývá z §101 odst. 3, Zákoníku práce v platném znění.

Katalog rizik ke stažení: stáhnout

Back What we offer