PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

Přečtěte si více

Politika firmy

Politika firmy Josef Matušík

Realizací kvalitních výrobků a služeb rozvíjíme svoji pozici silné, stabilní a prosperující firmy, která je spolehlivým partnerem svým zákazníků v oblasti zpracování plechu na CNC strojích, provádění zámečnických prací a práškového lakování a to včetně dodržování závazných povinností a předcházení znečišťování životního prostředí.

V Prostřední Bečvě 31.8.2017 Josef Matušík – majitel

Politiku kvality a environmentu realizujeme na základě těchto atributů:
Závazek vedení organizace
– vedení organizace vyhlásilo, zavedlo a udržuje politiku kvality a environmentu, která je vhodná pro účely a kontext organizace, podporuje její strategické zaměření a poskytuje rámec pro stanovování cílů kvality a environmentu
– vedení organizace se zavazuje přispívat k neustálému zlepšování systému managementu kvality a environmentu včetně plnění příslušných požadavků a vytváření potřebných personálních, technických a finančních zdrojů
Spokojený zákazník
– požadavky zákazníka řešíme bez odkladu, kvalifikovaným a seriózním přístupem
– dodávkou výrobků a služeb na požadované technické úrovni a spolehlivým výrobním zázemím naplňujeme očekávání zákazníků
– dobré vztahy se zákazníky včetně zpětné vazby od zákazníka považujeme za základ pro zlepšování výroby a poskytování služeb a tím zajištění jejich inovace a modernizace
Kompetence a odpovědnost pracovníků
– uvědomujeme si, že odbornost a zkušenosti našich pracovníků jsou zásadní pro realizaci kvalitních výrobků a pro poskytování služby; proto pro naše pracovníky vytváříme podmínky pro stálé vzdělávání
– naši zaměstnanci jsou zainteresováni na dodržení kvality dodávaných výrobků a poskytovaných služeb
Spolupráce s externími poskytovateli
– při spolupráci s našimi dodavateli vytváříme prostředí vzájemné důvěry a výhodné spolupráce